• پرسپوليس تهران   PerspolisFCIran@

    1397/04/10 ساعت 18:33

    گرشاسبی: ترابی بازیکن جوان و آینده داری است و انتقال او به #پرسپولیس کار بزرگی بود. تقریبا ۹۰ درصد کارهای بازگشت سروش رفیعی به #پرسپولیس انجام شده است و منتظر بازگشت او از قطر هستیم.