• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/04/09 ساعت 00:27

    چند روز پیش برای برگزاری کارگاه شعر رفته بودم شهرستان.به دعوت دوستان از کتابخانه مرکزی آن شهر بازدید کردم …یکی از خبرگزاری‌های کشور از قول خودش یک مصاحبه خیالی با من ترتیب داده و منتشر کرده …. کی کجا کی من مصاحبه با کی چرا؟