• حسام الدین قاموس مقدم   hesam_ghm@

    1397/04/09 ساعت 23:41

    آقای شریعتمداری امروز گفتن توی سه ساعت ۴۰۰۰ پراید به مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومن فروخته شده. ۲۵۰ میلیارد تقسیم بر ۴۰۰۰ میشه ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان. این موضوع رو @MeysamKhedmati گفت و من متوجه شدم که دلیل اصلی مشکلات اقتصادی کشور، ضعف در ضرب و تقسیمه.