• ظهر تابستان نزدیک به سه ساعت برق رفت. بی‌شارژ، بی‌کولر، بی‌اینترنت. این‌جا تهران است، سال ۱۳۹۷.