• پوریا سوری   pooryasoori@

    1397/04/09 ساعت 21:39

    شبکه۳ قبل و بعد برنامه ۲۰۱۸ آیتمی تاریخی و تحریف شده درباره کشورهای حاضر در جام‌جهانی پخش می‌کند به نام #به_وقت_جام که امثال شهریار زرشناس کارشناس آن هستند و می‌خواهد همان پروژه معروف را حقنه کنند که همه دنیا بد است و ما خوبیم! آنهم نه همه‌مان، فقط آنها که #به_وقت_شام فکر می‌کنند