• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/04/09 ساعت 14:37

    گفت و گو با امین تارخ بازیگر #سینما و فیلم؛ به محض پا به سن گذاشتن، سینما حذفمان می‌کند؛ حال آنکه زمان بهره‌ برداری از یک بازیگر، از این سنین به بعد است.