• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/04/09 ساعت 21:59

    بعضی سیاستهای اجرایی سبب فقیر شدن بخش قابل توجهی از ملت میشود یکی از این سیاستها، کاهش ارزش پول ملی است؛بخش اعظم مردم ما درآمدهای محدودی دارند که با سرعت بالایی افزایش پیدا نمی‌کند ودر شرایط #تورم ثابت میماند در نتیجه سفره‌های مردم کوچک‌تر می‌شود