• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/04/09 ساعت 13:27

    #رهبرانقلاب:اگر شما ایستادید،نسلهای آینده به قله دست خواهند یافت؛آنها به قله میرسند اما ایستادگی و افتخار مال شماست/#انقلاب،ریشه‌دار و آینده‌دار است به شرط «صبر» و «تقوا»/اگر آن #صبر و این #تقوا را شما جوانان و مسئولان و آحاد مردم بکار ببندند،دشمن هیچ آزاری نمیتواند به شما برساند