• علی‌ اکبر رائفی‌ پور   A_Raefipour@

    1397/04/09 ساعت 22:01

    #ترامپ : ملک سلمان تولید نفت را دو میلیون بشکه افزایش می‌دهد آمریکا از #برجام خارج شد اروپا زمان می‌خرد و ایران را در برجام نگه می‌دارد تا آمریکا بتواند خلأ نفت ایران در بازار را جبران و جلوی افزایش قیمت نفت ناشی از خروج ایران را بگیرد #خیانت