• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/04/08 ساعت 10:53

    شرایطی پیش اومده که باید به هر قیمتی بخندیم … به قیمت مسکن به قیمت دلار به قیمت خودرو به قیمت ….