• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1397/04/08 ساعت 21:45

    رفته بودیم #حرم، جایتان خالی. اینکه می‌بینید چشم‌های #محمدیاسین بسته است، در واقع بهترین عکسش شده این؛ دقیقا همان بلائی که در عکس گرفتن سر پدر و مادرم آورده‌ام را سر ما می‌آورد … #پدرانه