• مجید اخوان   makhavan_tv@

    1397/04/08 ساعت 21:39

    اینجا در #ترکیه اطراف دو متر دیوار خرابه آجری که فقط بوی تاریخ میده حصار میکشن و به عنوان آثار تاریخی ازش پول در میارن، ایران ما آثار برجای مانده از #تاریخ را که از سنگ و ساروج ساخته شده را تخریب میکنن، تا شاید برجی شیشه‌ای جای آن را گیرد #إوز #میراث_فرهنگی