• محمد دهقان   drmdehghan@

    1397/04/07 ساعت 12:43

    صحبت‌های دیروز آقای رئیس جمهور مثبت بود و ان‌شاءالله #رفتار و #تصمیمات آقای رئیس جمهور هم متناسب با صحبت #مثبت دیروزشان باشدقطعاً ما از ایشان #حمایت می‌کنیم.

    برای مثال افرادی که ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار سکه تنها به ۱۱۵ هزار نفر فروخته‌اند و به #بیت‌المال صدمه زده‌اند کنار گذاشته شوند