• حسام الدین قاموس مقدم   hesam_ghm@

    1397/04/07 ساعت 04:32

    سهمیه سیگار واسه رزمنده‌ها فقط مختص جنگ نظامیه؟ شامل رزمنده‌های جنگ اقتصادی نمیشه؟ بابا لامصب، اون کارگر بیچاره خستگیش با همین یه نخ سیگار دود میشد میرفت هوا. لااقل به کارگرای سیگاری که رزمندگان جنگ اقتصادی هستن یارانه سیگار بدید.