• ماجرا خیلی ساده است. اکران فیلم خارجی یعنی نمایش دو گروه فیلم. اول: بلاک‌باسترهای آی‌مکس و تری‌دی در ابعاد و شکل نمایش اصلی تا تماشاگر بداند مردم در جهان برای چه فیلم‌هایی پول بلیت می‌دهند. دوم: نمایش فیلم‌های فیلم‌سازان مهم روز و آثار فستیوالی. هر دو، هم‌زمان با نمایش جهانی‌شان.