• حسام الدین قاموس مقدم   hesam_ghm@

    1397/04/07 ساعت 14:07

    رهبر ما آن جوان ۳۱ ساله‌ای است که ۳۸ هزار سکه خریده. آقا کجایی بیایم باهات بیعت کنیم؟