• پرسپوليس تهران   PerspolisFCIran@

    1397/04/07 ساعت 12:13

    سرخپوشان امروز پنجشنبه و فردا جمعه را به استراحت خواهند پرداخت و روز شنبه، ایران را به مقصد کرواسی برای برپایی اردو ترک خواهند کرد. #پرسپولیس