• پرسپوليس تهران   PerspolisFCIran@

    1397/04/07 ساعت 12:11

    گلهای این بازی توسط علیپور، عالیشاه، نعمتی و نورالهی در نیمه اول و اسدی، طاهرخانی، بهاروند و منشا در نیمه دوم به ثمر رسیدند. #پرسپولیس