• پرسپوليس تهران   PerspolisFCIran@

    1397/04/07 ساعت 19:22

    احمد نوراللهى @AhmadNoorollahi و سیامک نعمتى @siamaknemati۸۸ که هر کدام یک سال از قراردادشان با پرسپولیس@PerspolisFCIran باقى مانده بود امروز قرارداد خود را براى یک سال دیگر با تیم محبوب خود تمدید کردند.