• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/04/07 ساعت 12:04

    در سالروز شهادت دکتر بهشتی بخشی از سخنان و دیدگاه‌های او در سیما و شبکه‌های مجازی در حال باز نشر است …. به این می‌اندیشم که اگر بهشتی شهید نمی‌شد الان کجا بود و چه می‌کرد؟