• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/04/06 ساعت 17:38

    خبری اعلام شده که یک جوان ۳۱ ساله حدود ۵۰ میلیارد تومان سکه از بانک خریده کرده …من دقیقا توی این سن کل دارایی ام پول پیش رهن خونه م بود …حدود دو میلیون تومن …! شما چطور؟