• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/04/06 ساعت 12:27

    ششم تیر سالروز #ترور رهبر معظم انقلاب در مسجد ابوذر تهران که مورد سوء قصد منافقین قرار گرفتند و به درجه جانبازی نائل شدند