• حجت الله عبدالملکی   dr_abdolmaleki@

    1397/04/06 ساعت 23:01

    شرایط کنونی #بازار_ارز سه سیاست می‌طلبد: الف. مدیریت روانی بازار، ب. مدیریت عرضه ارز، ج. مدیریت تقاضای ارز، هر سه شدنی است، به شرط اینکه نخواهند دم همه چیز کشور را ببندند به دم #تحریم‌ها، #برجام، اروپا، کوفت و زهرمار …