• حسين قهار   Ghahhar@

    1397/04/06 ساعت 17:09

    کل حرف ما اینه! موفقیت تیم ملی در جام جهانی #هدف نبود!‌ #وظیفه بود که #کی_روش انجامش داد و خسته نباشید هم گفتیم. تشکر و تعریف هم کردیم. بحث اصلی که سال‌هاست خود من دارم دنبال می‌کنم هم ضعف فدراسیون در مدیریت فوتبال کشوره! مقصر اصلی تمام این مشکلات #تاج و دار و دسته این مدیره!‍