• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/04/06 ساعت 17:24

    بخشی از کسبه محترم بازار موبایل و لوازم خانگی و صوتی تصویری جنس‌ها را احتکار کرده اند و نمی‌فروشند تا گران شود آن وقت می‌گویند اعتصاب کرده ایم ….!