• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1397/04/06 ساعت 23:15

    این‌که گفته می‌شود کاسب حبیب خداست، دقیقا آن کاسبی‌ست که با اینکه #بازار را ملتهب می‌بیند، ولی جنس را با قیمت خرید سابقش می‌فروشد نه به قیمت جدید. دست این کاسب را باید بوسید …