• پوریا سوری   pooryasoori@

    1397/04/06 ساعت 21:23

    انتشار اسامی دریافت‌کنندگان #طرح_ترافیک خبرنگاری از سوی #شهرداری_تهران ادامه شفافیت حداقلی یک نهاد عمومی‌ست و البته قابل تقدیر، مثل اعلام اسامی واردکنندگان کلان و ارز بی‌حسابی که می‌گیرند، مثل حسرت نشان‌دادن سایه‌نشینانی که #روحانی در این روزگار مصیبت هم برای نامیدنشان لکنت دارد!