• ویدیوهای پیمان یزدانی از بازی ایران و پرتغال در ساعت بازی بسیار دیده شد. این ویدیو گزارش کامل آن تکه‌فیلم‌هاست؛ از ابتدا تا انتهای بازی. شرح آن‌چه به دست آوردیم و آن‌چه از دست دادیم؛ از میان تماشاگران ایرانی. دیدن‌ش خودم را دوباره به هم ریخت، شما را نمی‌دانم. @PeymanYazdani۸۹