• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/04/06 ساعت 12:38

    واعظی رییس دفتر روحانی: رئیس جمهور از وزرا خواست که با #مردم صحبت کنند. روحانی امروز در سالن اجلاس سران با مردم صحبت می‌کند. در این دولت با هدف پویایی، #تغییر در کابینه خواهیم داشت