• اگر #روحانی به آنچه امشب گفت پای بند بماند و بتواند یک ‘قرائت مقاومتی’ از خود عرضه کند، آخرین چیزی که باید در ماه‌های آینده نگران آن باشد، نزاع با منتقدان است.