• پرسپوليس تهران   PerspolisFCIran@

    1397/04/06 ساعت 22:11

    صادق محرمى, دفاع راست ریز نقش و خوش آتیه فصل گذشته پرسپولیس رسماً به دیناموزاگرب @gnkdinamo کرواسى پیوست.