• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/04/06 ساعت 23:40

    وزارت خارجه #فرانسه: ما همچنان متعهد به اجرای تمامی جنبه‌های #برجام هستیم. به همین دلیل با شرکای بین المللی درحال مطالعه این موضوع هستیم که چگونه #ایران می‌تواند از مزایای اقتصادی این توافق همچنان برخوردار باشد