• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/04/05 ساعت 12:03

    یک حساب سرانگشتی کردم دیدم تا اینجای کار حدود ۸ میلیارد تومان در آمد اپراتورهای تلفن همراه از پیامک‌های ارسالی به برنامه ۲۰۱۸ بوده … تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل ….