• محمد جواد آذری جهرمی   azarijahromi@

    1397/04/05 ساعت 08:33

    پس از انتشار لیست واردکنندگان، امکان استعلام نام شرکت وارد کننده و نوع ارز تخصیصی برای واردات گوشی نیز از روز گذشته با دستور تسریع رئیس جمهور @Rouhani_ir، در سامانه *۷۷۷۷#فراهم شد. اولین جلسه کارگروه مستندسازی‌ تخلفات رخ داده نیز با حضور نماینده تعزیرات تشکیل گردید. #شفاف_سازی