• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/04/05 ساعت 00:43

    بکن معامله‌ای واین دل شکسته بخر که این شکستگی ارزد به صد هزار درست … درود بر ایران سربلند ….