• حسین مهرزاد   mhmehrzad@

    1397/04/05 ساعت 04:54

    نظام جان دیدی بیخود می‌ترسیدی؟ دیدی درد نداشت؟ #زن و مرد رفتن #استادیوم اونم نه یه بار دو بار. اونم نه توی چهل سال توی یه هفته. وا بده بذار باز هم برن.