• سید امیر سیاح   seyedamirsayah@

    1397/04/05 ساعت 06:47

    #جام‌جهانی که باعث میشد ساعاتی مشکلات کشوررا فراموش‌کنیم، تمام‌شد از امروز مامی‌مانیم و تپه‌های گلکاری شده مسئولان درسته با این دولت بی‌برنامه و بی‌حال، نجات #اقتصاد ایران مشکله ولی … زندگی مشکل نیست، مشکلات زندگیه بلندشین بریم سرکار که خییییییلی کار داریم