• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1397/04/05 ساعت 00:48

    #رونالدو الآن با خودش می‌گه کاری نبود با من نکنید شما ایرانیا؛ پنالتیم رو که گرفتید، گل که نتونستم بزنم، کارت زرد هم که گرفتم، شبم که نگذاشتید بخوابم!