• والدین کودک آزار با فیش حقوقی آزاد شدند! مدیر عامل موسسه خیریه مهرآفرین گفت: پدر و نامادری ماهشهری که ۳ کودک خود را مورد #شکنجه و #آزار و اذیت قرار می‌دادند پس از حدود یک ماه با فیش حقوقی آزاد شدند/تسنیم