• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1397/04/05 ساعت 23:32

    ۱۵هزار ضربدر ۲میلیون می‌شود بعبارتی ۳۰میلیارد تومان سود یکجا آنهم با #ارزدولتی! سه روز قبل دوستان من پدر ۵ فرزند را که سکته قلبی کرده بود به زور در بیمارستان بستری کردند! اینکه نوشته‌ام به زور چون واقعا حاضر نبود بستری شود چون پول #درمان نداشت …