• با تصمیم دولت برای آزاد اعلام کردن خرید و فروش توافقی ارز میان صادرکننده و وارد کننده، عملا اتاق بازرگانی که اکثرا صادر کننده هستند، موفق شدند در یک لحظه هزاران میلبارد ثروت به جیب بزنند. تبریک به جناب #نهاوندیان و #دولت_تجار !