• مونا هوبه فکر   MonaHoobehfekr@

    1397/04/04 ساعت 10:47

    احساس میکنم توی این چند وقتی که نبودم اینقدر همه چیز گرون شده تو‌ ایران که همینجا بمونم ارزون‌تر درمیاد .