• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/04/04 ساعت 01:06

    تا زمانی که دلالان مالتی میلیاردر در کشور راست راست راه می‌روند و همه چیز را می‌خرند از سکه و خودرو و دلار تا قانون و پلیس و قاضی و مدیر و وزیر و وکیل ،کاری از هیچ دولتی ساخته نیست … روحانی و احمدی نژاد و خاتمی ندارد ….