• سال‌های ۹۰-۹۱ در اوج تحریم بودیم اما مشکلات اقتصادی به این حد نرسید، الان که هنوز به تعبیر آقایان تحریم هم نشده ایم!