• پيام فضلی ‌نژاد   Fazlinejad@

    1397/04/04 ساعت 18:44

    این دولت، فاتحه حاکمیت را میخواند. #حاکمیت باید براى خروج از بحران فورا به یک #جراحى_دردناک تن دهد، اما متاسفانه جسارت آن را ندارد و در محاسبات سنتى و اشتباهات قدیمى غرق شده است. اخراج فورى محافظه کاران از محیط حکمرانى، قدم اول کنترل بحران است.