• این یک عکس واقعی است . این عکس تن کودکی‌ست که به بیماری «ای بی»(پروانگی) مبتلاست. این بیماری واگیر ندارد. وقتی این بچه‌ها را دیدم کلمه درد را فهمیدم. به خانه «#ای_بی »کمک کنیم، دست تنها هزار زخم را مرهم می‌شوند. شماره کارت ملت ۶۱۰۴-۳۳۷۶-۵۰۵۴-۵۸۰۷ (عکس را م. برزگر برداشته)