• پروانه مافی   ParvanehMafi@

    1397/04/04 ساعت 13:02

    در حالی که @azarijahromi با حضور در بازار چارسو و انتشار فهرست شرکت هایی که با #ارز ۴۲۰۰ تومانی تلفن همراه وارد کردند، آشفته بازار را جمع می‌کند، #تیم_اقتصادی_دولت را همچنان خواب برده است. ایجاد #تغییر در این تیم، نیاز فوری کشور برای کاهش التهاب بازار است.