• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/04/04 ساعت 15:50

    تهدید کسبه بازار #علاءالدین برای تجمع و اعتراض! رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی:روز گذشته تجمعی در بازار علاءالدین صورت گرفت که ارتباطی با کسبه این بازار نداشت