• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/04/04 ساعت 14:40

    باید باکسانی که حقوقهای نامتعارف نسبت به قانون مدیریت خدمات کشوری دریافت می‌کنند،برخوردشود ونباید ازمنابع دولت به صورت کاملا تبعیض‌آمیزاستفاده کنند. مردم با #مشکلات_اقتصادی کنار می‌آیند اما حاضر به پذیرش تبعیضهای ناروا در دریافتیهای مدیران دولتی نیستند #حسن_روحانی