• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/04/04 ساعت 15:18

    به جای این که برید دم هتل تیم پرتغال و بر سنج و دمام بکوبید و نذارید بخوابن ،می رفتید دم هتل تیم ایران لالایی می‌خوندید تا تیم خودمون زودتر بخوابه!